More brands from

  Hue

  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน (7)
  ดู
  ตาราง
  รายการ
  ประเภทผลิตภัณฑ์
  ประเภท
  รูปทรงของหลอดไฟ
  ประเภทของขั้ว
  มีตัวควบคุม
  ประเภทของโคมไฟ
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue โคมไฟแบบพกพา Go

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue

   โคมไฟแบบพกพา Go

   • โคมไฟแบบพกพา
   • สีขาว
   • การควบคุมแบบอัจฉริยะด้วย Hue bridge*
   • ควบคุมโดยใช้เสียง*
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue หลอดไฟเดี่ยว E27

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue

   หลอดไฟเดี่ยว E27

   • หลอดไฟ 1 x E27
   • แสงสีขาวและสี
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   Hue สวิตช์หรี่ไฟ

   Hue

   สวิตช์หรี่ไฟ

   • การติดตั้งแบบไร้สาย
   • เข้าถึงฉากของแสงสว่างได้ง่าย
   • การหรี่ไฟแบบนุ่มนวล
   • ใช้เป็นรีโมทคอนโทรล
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue ชุดสตาร์ทเตอร์ E27

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue

   ชุดสตาร์ทเตอร์ E27

   • หลอดไฟ 3 x E27
   • มีสะพาน
   • แสงสีขาวและสี
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   Hue Bridge

   Hue

   Bridge

   • มีสะพาน
   • ตั้งแสงไฟของคุณอัตโนมัติ
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue LightStrip Plus APR ext

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue

   LightStrip Plus APR ext

   • ไฟแบบส่องโดยอ้อม
  • ไม่แน่ใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดใช่หรือไม่
   เลือกหนึ่งถึงสามชิ้นเพื่อเปรียบเทียบได้เลย!

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue ฐาน LightStrip Plus APR

   บรรยากาศแสงสีขาวและสีสันของ Hue

   ฐาน LightStrip Plus APR

   • ไฟแบบส่องโดยอ้อม

  ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณที่นี่ใช่ไหม

  ดูภาพรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์

  Most Popular