More brands from

สวิตช์หรี่ไฟ

8718696752029
สวิตช์หรี่ไฟ
พัฒนาระบบของคุณด้วยสวิตช์หรี่ไฟของ Philips Hue และเพลิดเพลินกับการหรี่แสงอย่างราบรื่นแบบไร้สาย สวิทช์ทำงานเป็นสวิทช์ผนังและตัวหรี่ไฟปกติ ติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยใช้สกรูหรือเทปกาวที่ด้านหลังของสวิตช์

Technical Specifications

สวิตช์
 • รวมแบตเตอรี่
  1 x CR2450
 • ย่านความถี่
  2400 – 2483.5 MHz
 • อายุการใช้งาน
  50000 คลิก
 • แสงไฟสูงสุดต่อสวิตช์
  10 ถ้าไม่เชื่อมต่อกับสะพานของ Hue
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่น้อยที่สุด
  3 ปี
 • ระยะที่น้อยที่สุดในที่ร่ม
  500 นิ้ว
 • อัปเกรดซอฟต์แวร์ได้
  เมื่อเชื่อมต่อกับสะพาน Hue
 • สลับความลึก
  11 มม.
 • สลับความสูง
  92 มม.
 • สลับความกว้าง
  35 มม.
 • น้ำหนักของสวิตช์
  37 ก.
 • ความลึกของแผ่นผนัง
  14 มม.
 • ความสูงของแผ่นผนัง
  115 มม.
 • ความกว้างของแผ่นผนัง
  70 มม.
 • น้ำหนักรวมแผ่นผนัง
  67 ก.
 • Zigbee Light link
  โพรโทคอล IEEE 802.15.4
อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง
 • สวิตช์หรี่
  1
ความชื้นในการทำงาน
 • ตามสภาพแวดล้อม
  5% < H < 95% (ไม่ควบแน่น)
 • อุณหภูมิในการทำงาน
  -10°C – 45°C
การรับประกัน
 • 2 ปี
  ได้
หรี่ไฟ Philips Hue ของคุณ
หรี่ไฟ Philips Hue ของคุณ

เมื่อใช้สวิตช์หรี่ไฟของ Philips Hue คุณสามารถหรี่ระดับไฟขึ้นลงตามที่คุณต้องการได้อย่างราบรื่น

ติดตั้งในที่ที่สำคัญ
ติดตั้งในที่ที่สำคัญ

สวิทช์ Philips Hue จะทำงานเป็นสวิทช์ผนังและตัวหรี่ไฟปกติ คุณสามารถติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยใช้สกรูหรือเทปกาวที่ด้านหลังของสวิตช์

ใช้เป็นรีโมทควบคุม
ใช้เป็นรีโมทควบคุม

หยิบรีโมทและใช้งานได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของคุณ ชุดควบคุมของสวิตช์เป็นแม่เหล็กและสามารถถอดออกจากแท่นได้

ไร้สาย - ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ไร้สาย - ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

สวิตช์หรี่ไฟของ Philips Hue ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

สลับไปมาระหว่างเฉดสี
สลับไปมาระหว่างเฉดสี

เมื่อใช้สวิตช์หรี่ไฟด้วยเฉดสีขาวหรือผลิตภัณฑ์สีขาวและสีสันของ Philips Hue คุณจะสามารถใช้ปุ่มเปิดเพื่อสลับไปมาระหว่างแสง 4 แบบหรือใช้แอป Philips Hue เพื่อกำหนดเฉดสี 4 แบบที่ชื่นชอบตามที่คุณต้องการ

จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge
จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge

ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Philips Hue Bridge