Branduri

Termenii de utilizare a Hue

 

Vă mulţumim pentru alegerea unui produs personal de iluminat wireless Philips Lighting hue „Produsul”.
 

Produsul dvs. vă furnizează serviciile necesare pentru gestionarea, controlul şi întreţinerea Produsului. Produsul poate fi controlat printr-o aplicaţie furnizată de Philips Lighting, instalată pe un dispozitiv mobil (precum un telefon celular, o tabletă sau un alt dispozitiv conectat) şi utilizată local sau de la distanţă. Aplicaţia furnizează, de asemenea, alte caracteristici pe care le puteţi accesa („Aplicaţia”).
 

Puteţi accesa, de asemenea, site-ul web meethue.com pentru: i) a gestiona Produsul; ii) a vă înregistra şi seta preferinţele contului dvs. („Contul Hue”); iii) a accesa alte caracteristici furnizate de site-ul web („Site-ul web”).
 

Produsul, Aplicaţia, Contul Hue, Site-ul web, software-ul integrat în Produs şi orice actualizări ale acestuia („Software-ul produsului”) sunt denumite colectiv „Servicii”. Reţineţi că puteţi utiliza Produsul din locuinţa dvs., prin intermediul Aplicaţiei („Acces local”).
 

Pentru a utiliza Produsele şi din afara locuinţei dvs., aveţi nevoie de un Cont Hue, pe care îl puteţi crea pe Site-ul web („Acces de la distanţă”). Odată ce aveţi un cont Hue, vă veţi putea controla Produsele din interiorul şi exteriorul locuinţei dvs., prin intermediul Aplicaţiei şi al Site-ului web. Este important să ştiţi că, odată ce creaţi un Cont Hue, dispuneţi de acces permanent la Produse în modul de Acces de la distanţă şi atunci când utilizaţi Produsele din interiorul locuinţei dvs., exceptând cazul în care resetaţi puntea. Acest lucru este important de reţinut, deoarece în modurile de Acces local şi Acces de la distanţă sunt colectate seturi diferite de date. Pentru mai multe informaţii în acest sens, consultaţi Notificarea privind confidenţialitatea.
 

Pentru a putea beneficia pe deplin de Serviciile furnizate de Philips Lighting B.V, High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Olanda ("Philips Lighting/noi”"), este necesar:

 1. să creaţi un cont pentru utilizarea Serviciului („Contul Hue”) şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a Serviciilor, indicate mai jos („Termenii”);
 2. să acceptaţi Site-ul web şi Aplicaţia drept canal formal de comunicare între Philips Lighting şi dvs., de ex. în privinţa oricărei modificări a Serviciilor sau a Termenilor aplicabili acestor Servicii („Comunicarea formală”);
 3. să descărcaţi Aplicaţia conform indicaţiilor de pe Site-ul web;
 4. să activaţi Serviciile conectând Produsul în modul indicat în cadrul instrucţiunilor de utilizare;
 5. să acceptaţi faptul că Serviciile depind de îndeplinirea cerinţelor aplicabile infrastructurii/sistemelor şi de serviciile furnizate de terţe părţi (precum furnizorul de servicii de internet, operatorul mobil sau alţi furnizori), indiferent dacă acestea sunt contractate de către dvs. sau Philips Lighting.
 6. Dacă nu doriţi să creaţi un Cont Hue, nu veţi avea acces la toate caracteristicile pe care vi le poate furniza Produsul. Controlul local asupra Produsului, din interiorul locuinţei dvs., va fi posibil. În această situaţie, veţi descărca numai Aplicaţia şi va fi necesar să acceptaţi Termenii.
   

Serviciul Clienţi: Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri privind Produsele, Serviciile sau aceşti Termeni, contactaţi Serviciul Clienţi Philips Lighting. Furnizorul platformei terţe nu este responsabil pentru Aplicaţie sau conţinutul acesteia. Prin urmare, este necesar să contactaţi exclusiv compania Philips Lighting pentru orice întrebări, solicitări de asistenţă, solicitări privind produsele şi solicitări privind drepturile terţe de proprietate intelectuală aplicabile Serviciilor.
 

Acest set de Termeni şi condiţii reprezintă un contract cu valoare juridică; prin utilizarea Serviciilor, vă obligaţi să acceptaţi aceşti Termeni. Utilizarea Serviciilor aplicabile Produsului este supusă acestor Termeni.

 

DACĂ AŢI ACHIZIŢIONAT PRODUSUL FĂRĂ A AVEA POSIBILITATEA DE A CONSULTA ÎN PREALABIL ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ŞI NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, VI SE POATE RAMBURSA SUMA INTEGRALĂ PLĂTITĂ PENTRU PRODUS, DACĂ ESTE CAZUL, CU CONDIŢIA RETURNĂRII PRODUSULUI NEUTILIZAT, ÎMPREUNĂ CU DOVADA PLĂŢII, ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA ACHIZIŢIEI.

 

Prezentare generală
 

Achiziţia Produsului beneficiază de garanţia oferită împreună cu Produsul („Garanţia”). Aceşti termeni nu vor afecta niciun drept legal privind garanţia de care beneficiaţi, în calitate de consumator, în ţara dvs. de reşedinţă.
 

Suspendarea, rezilierea şi întreruperea
 

Aceşti Termeni îşi menţin integral valabilitatea pe durata accesării sau utilizării de către dvs. a Serviciilor sau până ce sunt reziliaţi în conformitate cu prevederile acestor Termeni. În orice moment, Philips Lighting poate (a) suspenda sau rezilia drepturile dvs. de accesare sau utilizare a Serviciilor sau poate (b) rezilia prezenţii Termeni, în ceea ce vă priveşte, dacă Philips Lighting consideră, cu bună credinţă, că aţi utilizat Serviciile cu încălcarea acestor Termeni. Din momentul rezilierii, nu veţi mai avea dreptul de a utiliza sau accesa Serviciile.


Philips Lighting şi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea Serviciilor sau a oricărei părţi a acestora, cu sau fără aviz prealabil. Acceptaţi faptul că Philips Lighting nu va purta nicio răspundere în raport cu dvs. sau orice terţă parte în ceea ce priveşte exercitarea acestui drept.

 

Contul şi (dez)activarea
 

 1. (a) Puteţi crea un Cont şi utiliza Serviciile numai dacă acceptaţi şi respectaţi aceşti Termeni şi legislaţia aplicabilă. Orice utilizare sau accesare a Serviciilor de către orice persoană cu vârsta sub 13 ani este strict interzisă şi reprezintă o încălcare a acestor Termeni.
 2. (b) Vă obligaţi să: (a) furnizaţi în mod conform cu realitatea informaţiile de contact şi de alte tipuri solicitate de către Philips Lighting şi să informaţi imediat compania Philips Lighting în cazul oricărei modificări a informaţiilor; (b) păstraţi confidenţialitatea informaţiilor dvs. de autentificare în Cont şi a tuturor activităţilor care au loc în Contul dvs.;
 3. (c) puteţi alege să vă dezactivaţi sau să vă ştergeţi Contul de pe Site-ul web meethue.com sau prin intermediul Serviciului Clienţi Philips Lighting. Pe Site-ul web, veţi găsi informaţii privind consecinţele unei astfel de dezactivări sau ştergeri.
 4. (d) Philips Lighting îşi rezervă dreptul de a limita numărul de Conturi Hue care pot fi create de pe un singur dispozitiv şi numărul dispozitivelor care pot fi asociate cu un singur cont Hue.
   

Accesul şi utilizarea
 

Philips Lighting vă acordă dreptul netransferabil şi neexclusiv (fără drept de sublicenţiere) de a accesa şi utiliza Serviciile prin instalarea şi utilizarea Aplicaţiei în legătură cu Produsul, numai pe dispozitivele mobile portabile indicate (de ex. dispozitive iPhone şi iPad sau smartphone-uri Android), înregistrate în Contul dvs. (indiferent dacă acesta vă aparţine dvs. sau unei alte persoane), cu condiţia respectării Termenilor. Această licenţă reprezintă un contract încheiat între dvs. şi Philips Lighting, acoperind, de asemenea, software-ul integrat în Produs (şi orice actualizări ale acestuia).
 

Actualizările automate ale Software-ului
 

Philips Lighting poate actualiza sau modifica software-ul în scopul furnizării corespunzătoare a Serviciilor şi poate face acest lucru de la distanţă, fără a vă notifica. Actualizările şi modificările sunt supuse Termenilor aplicabili Software-ului. Dacă nu doriţi aceste actualizări, singura soluţie disponibilă pentru dvs. este încetarea utilizării Serviciilor.
 

Anumite restricţii
 

Vă obligaţi (a) să nu utilizaţi Serviciile cu încălcarea niciunei legi, reglementări sau hotărâri judecătoreşti sau în orice scopuri ilegale sau abuzive; (n) să utilizaţi Serviciile numai în scopurile prevăzute de Philips Lighting; (c) să nu utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea avea efecte nedorite pentru compania Philips Lighting, furnizorii de servicii ai acesteia sau orice alte persoane; (d) să nu republicaţi, reproduceţi, distribuiţi, afişaţi, publicaţi sau transmiteţi nicio parte a Serviciilor; (d) să nu efectuaţi nicio acţiune cu scopul de a introduce în Produse sau Servicii viruşi, viermi, defecte, cai troieni, programe malware sau orice elemente distructive sau care ar putea afecta Produsele, Serviciile sau dispozitivele altor utilizatori finali; (f) să nu ocoliţi şi să nu încercaţi să modificaţi mijloacele de securitate ale Produselor sau Serviciilor şi să nu dezactivaţi niciunul dintre Produse, Servicii sau dispozitivele altor utilizatori finali; (g) să nu efectuaţi acţiuni de inginerie inversă, decompilare sau dezasamblare a Produselor sau Serviciilor, exceptând situaţiile în care legislaţia aplicabilă interzice în mod explicit aplicarea acestei restricţii; (g) să vă conformaţi oricăror cerinţe sau restricţii rezonabile venite din partea Philips Lighting, descrise mai detaliat pe Site-ul web meethue.com; (i) să nu permiteţi altor persoane să efectueze oricare dintre acţiunile restricţionate de mai sus. Reţineţi că Serviciile şi Produsele nu trebuie utilizate în scopuri de supraveghere sau alte scopuri similare.
 

Open Source
 

Anumite segmente de cod independente, furnizate de terţi, incluse în servicii (conform indicaţiilor de pe Site-ul web) sunt supuse unor licenţe de tip open source.

 

Notificare de confidenţialitate
 

Notificarea de confidenţialitate aplicabilă utilizării Serviciilor este disponibilă pe Site-ul web meethue.com. Această Notificare de confidenţialitate poate fi modificată ocazional; vă recomandăm să o revedeţi regulat şi să o citiţi cu atenţie.
 

Tarifele şi upgrade-urile plătite
 

Accesul la Servicii vă este oferit gratuit de către Philips Lighting. Philips Lighting poate decide să ofere Servicii suplimentare („Upgrade-uri cu plată”), cărora li se pot aplica anumite tarife. Philips Lighting vă va informa dacă un Serviciu va fi disponibil cu plată în viitor. Într-o astfel de situaţie, puteţi alege să continuaţi utilizarea Serviciilor oferite gratuit, dacă este cazul, să beneficiaţi de Upgrade-ul cu plată, în schimbul tarifelor aplicabile, sau să întrerupeţi utilizarea Serviciului.
 

Conţinutul creat de utilizatori
 

Puteţi crea sau încărca elemente de conţinut prin intermediul Serviciilor („Conţinut creat de utilizatori”), caz în care veţi decide ce elemente din cadrul acestora devin disponibile public. Dorim ca dvs. şi ceilalţi utilizatori să vă bucuraţi pe deplin de Serviciile noastre; ca atare, vă solicităm să nu utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea fi considerat nepotrivit (de exemplu, în moduri obscene, jignitoare, care încalcă legile şi reglementările aplicabile sau drepturile altor persoane, inclusiv, fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală).

 

Conţinutul creat de utilizatori nu este furnizat de către compania Philips Lighting, care nu susţine opiniile, recomandările sau sfaturile exprimate în cadrul acestuia. Atunci când partajaţi conţinut, este posibil să îl utilizăm în propriile noastre scopuri, inclusiv în scopuri comerciale. Dacă nu doriţi acest lucru, alegeţi cu grijă elementele de conţinut pe care le partajaţi.

 

Terţele părţi şi tarifele percepute de către terţele părţi
 

Este posibil ca, în cadrul utilizării Serviciilor, să beneficiaţi de un serviciu, să descărcaţi un program software sau să achiziţionaţi un bun furnizat de o terţă parte. Aceste servicii şi produse terţe pot avea reguli şi restricţii proprii, separate de aceşti Termeni, pe care va fi necesar să le respectaţi în relaţia cu terţa parte.

 

Vă asumaţi răspunderea pentru plata tuturor tarifelor percepute de terţele părţi, cum ar fi furnizorul dvs. de servicii de internet sau operatorul reţelei dvs. mobile, care asigură îndeplinirea condiţiilor necesare pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

 

Drepturile de proprietate şi proprietatea intelectuală
 

Philips Lighting deţine drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi drepturile asupra imaginii comerciale aplicabile tuturor materialelor şi elementelor de conţinut afişate în cadrul Serviciilor şi integrate în acestea. Nu aveţi autorizaţia de a reproduce, schimba, afişa, încadra, executa, publica, distribui, disemina, difuza sau circula astfel de materiale sau elemente de conţinut către nicio terţă parte sau de a crea lucrări derivate pe baza acestora (inclusiv prin afişarea sau distribuirea materialelor pe un site web terţ) decât dacă dispuneţi de acordul scris furnizat în prealabil de către Philips Lighting, exceptând situaţiile de utilizare a Serviciilor în scopurile prevăzute. Philips Lighting îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în cadrul acestor Termeni.

 

Dacă trimiteţi companiei Philips Lighting orice comentarii, sugestii sau alte materiale („Feedback”) privitoare la Servicii (excluzând orice conţinut ilegal), acordaţi în mod implicit drepturile de proprietate asupra acestui Feedback companiei Philips Lighting şi confirmaţi faptul că aceasta are dreptul de a utiliza sau implementa orice astfel de Feedback în orice mod, fără restricţii şi fără nicio obligaţie de confidenţialitate, atribuire sau compensaţie în ceea ce vă priveşte şi acordaţi Philips Lighting o licenţă de a utiliza astfel de Feedback fără nicio restricţie în cazul în care prevederea de mai sus se consideră nulă.

 

Software-ul Produsului vă este furnizat sub licenţă; acesta nu vă este vândut. Termenii vă acordă numai dreptul de a utiliza Software-ul Produsului, fără a vă acorda alte drepturi, explicite sau implicite, asupra Software-ului Produsului, exceptând cele specificate în cadrul acestor Termeni de utilizare. Compania Philips Lighting şi licenţiatorii acesteia păstrează integral drepturile, titlurile de proprietate şi interesele asupra Software-ului Produsului, inclusiv orice brevete, drepturi de autor, secrete comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile acestora. Software-ul Produsului este protejat de legislaţia drepturilor de autor, prevederile tratatelor internaţionale şi alte legi privitoare la proprietatea intelectuală. Exceptând situaţiile prevăzute în mod explicit în prezenta, nu aveţi dreptul de a închiria, oferi în leasing, sublicenţia, vinde, atribui, împrumuta sau transfera în alt mod Software-ul Produsului. Nu aveţi dreptul de a îndepărta sau distruge niciun element de identificare a produselor, nicio notificare privind drepturile de autori şi niciun alt tip de marcaj al proprietăţii sau restricţie de pe Produs.

 

Denegare de responsabilitate privind garanţia
 

Obiectivul nostru este de a vă oferi o experienţă excelentă a serviciilor noastre. REŢINEŢI, ÎNSĂ, CĂ VĂ PUTEM FURNIZA ACESTE SERVICII NUMAI „CA ATARE” ŞI „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE” ŞI CĂ PROGRAMELE DE FUNCŢIONARE ŞI ORICE REZULTATE CARE POT FI OBŢINUTE PE BAZA ACESTOR SERVICII NU SUNT GARANTATE. Acest lucru are drept cauză, printre altele, faptul că disponibilitatea Serviciilor depinde, de asemenea, de factori externi, care pot include, fără limitare, computerul dvs., dispozitivul dvs. mobil, reţeaua de cabluri a locuinţei dvs., reţeaua dvs. Wi-Fi, furnizorul dvs. de servicii de internet, operatorul reţelei dvs. mobile sau orice alte servicii terţe care nu pot fi controlate de către Philips Lighting. Prin urmare, Philips Lighting nu poate garanta, referitor la Servicii, următoarele: disponibilitatea, timpul de funcţionare, exactitatea rezultatelor, exactitatea datelor, stocarea datelor, accesibilitatea în toate ţările, fiabilitatea oricăror notificări rezultate, orice nivel specificat de economii şi orice beneficii financiare.
 

Limitarea răspunderii
 

Chiar dacă avem toată încrederea în Serviciile noastre, există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcţioneze aşa cum trebuie. În situaţia improbabilă în care Serviciul nu funcţionează sau se pierd orice elemente de conţinut, vă rugăm să acceptaţi cele mai sincere scuze din partea noastră. Înţelegem, fireşte, că o astfel de situaţie este una neplăcută şi nedorită. Din păcate, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, NU PUTEM ACCEPTA NICIO RĂSPUNDERE PENTRU EVENTUALELE DAUNE SURVENITE CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. ÎN ORICE SITUAŢIE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ SE LIMITEAZĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU SERVICII. DACĂ LIMITAREA DAUNELOR, DESPĂGUBIRILOR SAU RĂSPUNDERII ESTE INTERZISĂ SAU RESTRICŢIONATĂ DE LEGE, PHILIPS LIGHTING VA APLICA DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE ŞI LIMITĂRILE ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE.
 

Comunicarea formală
 

Ocazional, putem actualiza aceşti Termeni. În acest caz, vom realiza acest lucru prin Comunicarea formală. În cazul unor modificări majore ale prevederilor importante ale acestor Termeni („Modificare substanţială”), vă putem notifica în privinţa schimbărilor într-un mod mai uşor de observat. De exemplu, putem evidenţia temporar secţiunile noi sau revizuite ale acestor Termeni, putem publica temporar o notificare uşor de observat pe Site-ul web sau pe pagina de înscriere/autentificare sau putem adăuga temporar cuvântul „Actualizat” la titlul acestor Termeni sau în orice linkuri de tip hypertext care duc la pagina acestor Termeni. În anumite situaţii, vă putem trimite, de asemenea, mesaje prin e-mail sau prin alte mijloace, prin care vă notificăm în privinţa modificărilor şi a opţiunilor de care dispuneţi sau a acţiunilor pe care le puteţi întreprinde înainte ca modificările să intre în vigoare. Lipsa oricărei acţiuni din partea dvs. sau continuarea utilizării Serviciilor de către dvs., inclusiv prin accesarea Site-ului web, în urma unor astfel de alerte sau notificări, sau acceptarea de către dvs. a oricăror modificări pentru care avem nevoie de aprobarea dvs. prealabilă vor indica faptul că acceptaţi modificările respective.
 

Transferul şi disociabilitatea
 

Nu este posibil transferul acestor termeni de utilizare şi al drepturilor şi obligaţiilor dvs. prevăzute în cadrul acestor Termeni de utilizare. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este considerată nulă, ilegală sau imposibil de aplicat de către orice tribunal sau organism competent, celelalte prevederi îşi vor păstra integral valoarea juridică.


Legislaţia aplicabilă
 

Aceste condiţii vor fi citite şi interpretate conform legislaţiei olandeze şi se supun legislaţiei olandeze, fără a se lua în considerare eventualele conflicte între prevederile legale aplicabile.
 

Prevederi finale:
 

Declaraţi pe proprie răspundere că (i) nu vă aflaţi într-o ţară supusă unui embargou de către Guvernul S.U.A. sau care a fost desemnată de către Guvernul S.U.A. drept „ţară susţinătoare a terorismului”; (ii) nu vă aflaţi pe nicio listă de persoane fizice sau juridice interzise sau restricţionate, menţinută de către Guvernul S.U.A. De asemenea, acordaţi în mod irevocabil companiei Apple (care se va considera a fi acceptat acest lucru) dreptul irevocabil de a aplica aceste condiţii în relaţia cu dvs., ca beneficiar terţ al acesteia.

 

Declaraţi că nu veţi exporta sau reexporta, în mod direct sau indirect, Produsul şi Software-ul Produsului în nicio ţară pentru care Legea S.U.A. privind Administrarea exporturilor sau orice alte legi şi reglementări similare ale S.U.A. prevăd necesitatea unei licenţe de export sau a unei alte aprobări din partea Guvernului S.U.A., exceptând cazul în care deţineţi deja licenţa sau autorizaţia de export aplicabilă.