Další značky od

Chybička.

Zdá se, že tady
žádné osvětlení není.