Zasady Poufności dotyczące aplikacji Hue

Philips Lighting chroni poufność danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika. Philips Lighting uważa również za istotne, aby informować Użytkowników o tym, w jaki sposób będzie wykorzystywać ich dane osobowe, oraz zaoferować Użytkownikom możliwość wyboru metod korzystania z tych danych. Z tego powodu Philips Lighting zachęca Użytkownika do uważnego zapoznania się z niniejszymi Zasadami Poufności i wyrażenia zgody na korzystanie przez Philips Lighting z danych Użytkownika w sposób opisany w niniejszych Zasadach Poufności.

Jaki jest zakres niniejszych Zasad Poufności?

Niniejsze zasady poufności („Zasady Poufności”) mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych klientów zebranych w wyniku korzystania z lamp i mostka Hue („Produkty”) za pośrednictwem witryny www.meethue.com („Witryna”) i aplikacji Hue („Aplikacja”). Wspomniane Produkty wraz z Witryną (łącznie „Usługi”) są kontrolowane przez spółkę Koninklijke Philips N.V. lub jej podmioty zależne („Philips Lighting”).

Niniejsze Zasady Poufności uzupełniają postanowienia i zasady przyjęte przez Philips Lighting w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Usług.

W niektórych przypadkach w celu korzystania z Usług (np. w celu sterowania Produktami za pośrednictwem Aplikacji i Witryny z domu lub spoza domu) wymagane jest utworzenie konta Hue. Tworzenie konta i zarządzanie nim odbywa się z poziomu sekcji „Create Account (Utwórz konto)” Witryny. Szczegóły dotyczące danych osobowych zbieranych na koncie Hue można znaleźć w niniejszych Zasadach Poufności.

Dlaczego Użytkownik powinien udostępnić nam swoje dane osobowe? (Cele Philips Lighting)

Na podstawie danych osobowych udostępnionych Philips Lighting przez Użytkownika Philips Lighting może świadczyć Użytkownikowi zakupione przez niego usługi. W szczególności udostępnienie takich danych pozwala na:

 • korzystanie z Usług;
 • korzystanie z innych aplikacji, produktów i funkcji udostępnionych przez Philips Lighting lub strony trzecie, które mogą łączyć się z Usługami;
 • zakup towarów na stronie store.meethue.com;
 • wsparcie posprzedażne;
 • oszczędzanie czasu wskutek zapisania preferencji Użytkownika;
 • automatyczne aktualizacje oprogramowania;
 • poprawianie funkcji Witryny/Aplikacji;
 • pomaganie nam w opracowywaniu produktów projektowanych z myślą o Użytkownikach, optymalizacji obsługi klienta oraz ciągłym ulepszaniu Usług.

 

Jeśli Użytkownik zarejestruje się w dodatkowej usłudze, Philips Lighting zapewni mu również możliwość (w zależności od usługi):

 • spersonalizowanych i terminowych kontaktów z Philips Lighting (na przykład w odpowiedzi na prośbę o kontakt);
 • rejestracji zakupów w celu uzyskania przez Użytkownika wszystkich przysługujących mu korzyści z tytułu takich zakupów;
 • uczestnictwo w społecznościach internetowych;
 • otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości, informacji i ofert specjalnych dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.

 

Philips Lighting korzysta z najwyższej jakości narzędzi bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych Użytkownika i aplikacji Hue przed nieupoważnionym dostępem.

Jakie dane osobowe zbiera Philips Lighting?

Rodzaj zbieranych przez Philips Lighting danych osobowych zależy od sposobu ich zbierania.

 • Podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny i Aplikacji Philips Lighting gromadzi następujące dane:
  • adres IP;
  • adres MAC;
  • identyfikator Użytkownika;
  • geolokalizacja;
  • rodzaje urządzeń podłączonych do aplikacji Hue;
  • unikatowy identyfikator i numer seryjny mostka;
  • dane na temat korzystania;
  • dane na temat awarii.

Powyższe dane dotyczące korzystania z usług będą przechowywane przez Philips Lighting również w celu zapewnienia właściwej obsługi posprzedażnej i usługi usuwania usterek. Dane te są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia Użytkownikowi usług.

Philips Lighting przesyła dane w bezpieczny sposób (korzystając z protokołu SSL) i będzie szyfrować niektóre dane, takie jak adres MAC Użytkownika, gdy takie dane będą zapisywane.

Philips Lighting przechowuje dane tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia Usług, chyba że musi zachować te dane ze względów prawnych. Po upływie tego okresu Philips Lighting przechowuje dane tylko w formie zagregowanej.

 • Zmiana lub uzyskiwanie dostępu do ustawień lub przesyłanie scen lub zdjęć. Wszelkie przesyłane sceny lub zdjęcia będą powszechnie dostępne i mogą być używane przez strony trzecie pomagające Philips Lighting przy opracowywaniu produktu.

 

 • Podczas tworzenia i używania przez Użytkownika konta w witrynie www.meethue.com (My Hue (Mój system Hue)) Philips Lighting może zbierać następujące dane:
  • imię i nazwisko/nazwa Użytkownika;
  • adres e-mail;
  • hasło;
  • informacje na temat korzystania z Usług;
  • adres IP;
  • konfiguracja Produktów Użytkownika;
  • sceny i obrazy przesyłane przez Użytkownika.

 

 • Podczas łączenia mostka Użytkownika za pośrednictwem witryny www.labs.meethue.com (HueLabs), Philips Lighting może zbierać następujące dane:

  • adres IP;
  • adres MAC.
  • identyfikator Użytkownika;
  • geolokalizacja;
  • rodzaje urządzeń podłączonych do aplikacji Hue;
  • unikatowy identyfikator i numer seryjny mostka;
  • dane na temat korzystania;
  • dane na temat awarii.

 

 • Podczas łączenia Hue za pośrednictwem środowiska HomeKit Philips Lighting może zbierać następujące dane:
  • nazwy pomieszczeń Użytkownika;
  • nazwy akcesoriów Użytkownika;
  • nazwy pomieszczeń, w których są zlokalizowane akcesoria Użytkownika.

Należy pamiętać, że umieszczenie w nazwie pomieszczeń lub akcesoriów danych osobowych może spowodować, że te informacje staną się dostępne dla stron trzecich pomagających Philips Lighting w opracowywaniu produktów.

 • Podczas podłączania czujnika HueSensor do środowiska Użytkownika Philips Lighting może zbierać następujące dane:
  • poziomy oświetlenia pomieszczeń, w których znajduje się czujnik HueSensor;
  • informacje o ruchu wykrywanym przez czujnik HueSensor.

 

Philips Lighting nie używa tych danych do monitorowania Użytkownika i dba, aby strony trzecie mające do nich dostęp także ich w ten sposób nie używały.

 

 • Podczas podłączania przez Użytkownika Produktów do sieci Wi-Fi Philips Lighting może zbierać następujące dane:
  • adres IP;
  • adres MAC;

 

 • Zakup towarów na stronie www.store.meethue.com. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z witryny store.meethue.com w celu dokonania zakupów, Philips Lighting może dodatkowo zbierać dane osobowe Użytkownika pozwalające na finalizację transakcji, dostawę zamówienia i rozliczenie za dostarczone produkty. Dane te mogą obejmować:
  • imię/nazwisko;
  • adres e-mail;
  • informacje o płatności;
  • adres do faktury i adres wysyłkowy;
  • numer telefonu;
  • faktury;
  • historia zamówień.

Ponadto Philips Lighting może udostępniać dane operatorom usług w celu umożliwienia pozyskiwania opinii o produktach od konsumentów mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy dokonali zakupu produktów Philips Lighting na stronie www.store.meethue.com. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wystawić opinię o zakupionym przez siebie produkcie, Philips Lighting zbiera także te opinie.

 • Korzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez Philips Lighting, przykładowo udział w promocjach, subskrypcja biuletynu informacyjnego lub rejestracja Produktu. Philips Lighting może poprosić o pewne dane osobowe, takie jak:
  • imię/nazwisko;
  • adres e-mail;
  • profil w mediach społecznościowych;
  • wiek/data urodzenia;
  • korzystanie ze stron Philips Lighting i aktywność na tych stronach;
  • zainteresowania;
  • inne informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Internetu.

Dodatkowo Philips Lighting może zbierać dane osobowe za pośrednictwem plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, w tym między innymi:

 • adres IP Użytkownika;
 • identyfikator plików cookie Użytkownika;
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika;
 • dane o lokalizacji Użytkownika;
 • strony odwiedzane przez Użytkownika w witrynach Philips Lighting;
 • reklamy obejrzane lub kliknięte przez Użytkownika.

 

Philips Lighting może również dokonać agregacji danych przesłanych przez Użytkownika do witryny. Zagregowane dane nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zostać użyte w celu zidentyfikowania Użytkownika, i są używane tylko w celu ułatwienia Philips Lighting świadczenia efektywnych usług za pośrednictwem tej witryny. Philips Lighting może przekazywać stronom trzecim takie nieosobowe lub zagregowane dane w celach związanych z tą witryną.

W jaki sposób i jak długo Philips Lighting przechowuje dane Użytkownika?

Philips Lighting podejmuje uzasadnione działania, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie informacji o Użytkowniku, i przechowuje takie informacje jedynie przez okres konieczny do realizacji celów, w jakich zebrano te informacje, lub tak długo, jak wymaga tego zawarta umowa lub przepisy prawa właściwego.

Należy pamiętać, że nawet po usunięciu przez Użytkownika jego powszechnie dostępnych danych (takich jak sceny i zdjęcia) ich kopie mogą być dostępne na zapisanych w pamięci podręcznej lub zarchiwizowanych stronach lub dla innych użytkowników lub osób trzecich korzystających z interfejsu API Hue, którzy skopiowali lub zapisali takie dane. W Internecie nic nie ginie. Wszystkie dane, które Użytkownik udostępnia publicznie, mogą pozostać w sieci na zawsze. Należy zatem zachować należytą ostrożność, zanim podejmie się decyzję o powszechnym udostępnieniu wspomnianych scen i zdjęć.

W jaki sposób Philips Lighting udostępnia informacje innym podmiotom?

Philips Lighting korzysta z usług zaufanych stron trzecich, które działają w imieniu Philips Lighting, aby ułatwić świadczenie Użytkownikowi zakupionych przez niego usług. Należy zauważyć, że te strony trzecie często mają własne zasady poufności, które mają zastosowanie do sposobu, w jaki korzystają z danych osobowych Użytkownika. Te zasady poufności mogą czasem różnić się od zasad opisanych w niniejszych Zasadach Poufności.

Philips Lighting może udostępniać dane osobowe usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom stowarzyszonym Philips Lighting w sposób zgodny z przepisami prawa właściwego i Regułami Poufności Philips.

Jeśli przepisy prawa wymagają od Philips Lighting uzyskania zgody Użytkownika lub jeśli Philips Lighting uzna, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody jest uzasadnione, wówczas nie udostępni danych osobowych Użytkownika bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika na takie udostępnienie.

Umowy zawierane przez Philips Lighting z usługodawcami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami zawierają postanowienia ograniczające cele, do których można wykorzystywać i ujawniać dane osobowe Użytkownika. Od swoich partnerów Philips Lighting będzie również wymagać zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkownika.

Philips Lighting ujawni dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi zasadami lub na podstawie przepisów prawa.

Philips Lighting może sprzedać swoje jednostki biznesowe lub ich części innym spółkom. Takie przeniesienie własności może obejmować transfer do nabywcy danych osobowych Użytkownika bezpośrednio związanych z daną jednostką.

Philips Lighting może przechowywać dane osobowe Użytkownika w chmurze. Oznacza to, że dane te mogą być przetwarzane w imieniu Philips Lighting przez dostawcę usług przetwarzania w chmurze oraz mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Philips Lighting podejmuje środki organizacyjne i umowne w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są odpowiednio chronione oraz przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach.

Philips Lighting współpracuje z firmą Google, aby móc świadczyć Usługi Użytkownikowi. Również firma Google nie może korzystać z danych osobowych Użytkownika do celów innych niż cele zatwierdzone przez Philips Lighting, a polityka prywatności Google ma zastosowanie do danych osobowych Użytkownika udostępnionych firmie Google. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Google swoich danych osobowych wymaganych przez usługi.

Philips Lighting współpracuje także z firmą Amazon, aby świadczyć usługę Smart Home Skill. Philips Lighting nie udostępnia firmie Amazon żadnych danych osobowych, ale firma Amazon może samodzielnie zbierać dane zgodnie z zasadami Alexa Privacy Policy.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że jego dane osobowe mogą być przekazywane z jego kraju ojczystego do innych spółek Philips Lighting na całym świecie, które to spółki mogą kontaktować się z nim w sprawie produktów lub ofert specjalnych Philips Lighting. We wszystkich przypadkach wspomniane przesyłanie danych podlega Regułom Poufności Philips.

Jeśli Użytkownik przesyła dane, które będą powszechnie dostępne (na przykład sceny i zdjęcia), rozumie, że dane publiczne podlegają wyszukiwaniu i są dostępne zarówno dla innych użytkowników Usług, jak i dla stron trzecich. Te dane publiczne mogą być wyświetlane, przetwarzane i pobierane za pomocą wyszukiwarek online, interfejsów API i narzędzi offline.

W jaki sposób Philips Lighting łączy się z platformami mediów społecznościowych?

Użytkownik korzystający z forów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram itp. powinien znać i rozumieć działanie udostępnianych przez te fora narzędzi, które pozwalają Użytkownikowi podejmować decyzje odnośnie do sposobu udostępniania przez niego danych osobowych zawartych w jego profilu.

Philips Lighting obowiązują zasady poufności wspomnianych stron trzecich, wewnętrzne reguły Philips Lighting dotyczące mediów społecznościowych oraz niniejsze Zasady Poufności. Philips Lighting zachęca zatem Użytkownika do zapoznania się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie poufności, zasadami korzystania i informacjami na temat korzystania z danych osobowych w ramach tych mediów społecznościowych.

Ponadto, w zależności od decyzji Użytkownika dotyczących jego ustawień w witrynach mediów społecznościowych (lub w powiązaniu z ustawieniami na stronach Philips Lighting), Philips Lighting może mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika w zakresie jego aktywności online i profilu w mediach społecznościowych (np. zainteresowań, stanu cywilnego, płci, nazwy użytkownika, zdjęcia, zamieszczonych/udostępnionych przez niego komentarzy i treści itp.).

W jaki sposób Philips Lighting zamieszcza łącza do innych witryn?

Podczas korzystania z witryny Philips Lighting Użytkownik może napotkać łącza do innych witryn zamieszczone tam dla wygody Użytkownika i w celach informacyjnych. Witryny te mogą działać niezależnie od Philips Lighting i podlegać własnym zasadom dotyczącym poufności. Philips Lighting zdecydowanie zaleca Użytkownikowi zaznajomienie się z tymi zasadami, aby Użytkownik mógł zrozumieć sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach tych witryn, ponieważ Philips Lighting nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, które nie są własnością Philips Lighting ani nie są przez Philips Lighting zarządzane, ani za przetwarzanie lub poufność danych przetwarzanych w ramach tych witryn.

Kto odpowiada za dane osobowe Użytkownika?

Philips Lighting B.V., Boschdijk 525, 5621 JG, Eindhoven, The Netherlands jest podmiotem, który kontroluje Usługi i odpowiada za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usług.

W jaki sposób Philips Lighting chroni dane Użytkownika?

Philips Lighting ponosi odpowiedzialność za ochronę danych Użytkownika. Philips Lighting stosuje wiele bezpiecznych metod, które chronią dane Użytkownika, w tym chronione serwery, zapory i szyfrowanie danych osobowych.

W Witrynie mogą być też udostępniane Użytkownikowi pokoje czatów, fora dyskusyjne lub tablice ogłoszeń. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może również przesyłać swoje treści, takie jak obrazy i sceny. Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe przekazywane w tych obszarach są również dostępne dla innych użytkowników i Użytkownik powinien zachować ostrożność przed podjęciem decyzji o ich ujawnieniu. Użytkownik może zdecydować, czy chce udostępnić takie obrazy i sceny publicznie.

Uprawnienia Użytkownika

Po udostępnieniu Philips Lighting swoich danych osobowych Użytkownik może uzyskiwać do nich uzasadniony dostęp oraz może je modyfikować i usuwać. Użytkownik może przesyłać żądania lub skargi dotyczące swoich danych osobowych i aktualizować swój profil informacyjny poprzez formularz kontaktowy. Użytkownik może również usunąć swój profil online w witrynie meethue.com (sekcja My Hue (Mój system Hue)). W tym celu należy kliknąć przycisk „Delete Account” (Usuń konto) znajdujący się u góry strony. Po usunięciu profilu online wszystkie będące w posiadaniu Philips Lighting dane użytkownika zostaną usunięte z baz danych systemu Hue. Należy pamiętać, że działanie to nie spowoduje usunięcia danych o urządzeniu, ponieważ łącze między kontem Użytkownika a kontem mostka zostaje rozłączone. Użytkownik może usunąć niezagregowane dane mostka. W tym celu należy zresetować mostek za pomocą przycisku znajdującego się pod mostkiem. Wybrane przez Użytkownika do publicznego udostępnienia sceny, które zostały pobrane przez innych użytkowników, nie zostaną usunięte z baz danych Philips Lighting.

Wybory Użytkownika

Philips chce lepiej poznać Użytkownika, aby oferować mu lepszą obsługę. Philips szanuje jednak wybór Użytkownika dotyczący sposobu, w jaki Philips Lighting może korzystać z danych osobowych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane z jego kraju do spółek Philips Lighting prowadzących działalność w innej części świata, które to spółki mogą następnie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie produktów, usług lub ofert specjalnych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać takich spersonalizowanych ofert lub informacji, może poinformować Philips Lighting o swoim wyborze. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub na karcie zwrotnej, lub wybrać opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa krajowego, Philips Lighting poprosi Użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Na przykład, jeśli wymagają tego przepisy prawa krajowego, Philips Lighting będzie przesyłać Użytkownikowi biuletyny informacyjne wyłącznie w przypadku ich subskrybowania przez Użytkownika. Podobnie, jeśli wymagają tego przepisy prawa krajowego, Philips Lighting poprosi Użytkownika o zgodę na stosowanie przez Philips Lighting zaawansowanych technik profilowania. Techniki te umożliwią Philips Lighting dopasowanie na przykład wiadomości pod kątem osobistych zainteresowań Użytkownika na podstawie jego historii zakupów i korzystania z witryny.

Philips Lighting prowadzi sprzedaż tysięcy produktów w setkach krajów. Dlatego dane osobowe Użytkownika mogły zostać udostępnione Philips Lighting już wcześniej za pośrednictwem kart zwrotnych, centrów telefonicznych lub w inny sposób. Decyzja Użytkownika o nierejestrowaniu się w danym momencie nie będzie mieć wpływu na dane osobowe, które Użytkownik wcześniej udostępnił Philips Lighting. W każdej chwili Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania od Philips Lighting informacji skierowanych do określonych grup odbiorców lub zmienić odpowiednie informacje w swoim profilu osobistym.

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo że Usługi Philips Lighting generalnie nie są przeznaczone dla dzieci (w wieku poniżej 16 lat lub analogicznym obowiązującym w stosownej jurysdykcji), polityką Philips Lighting jest przestrzeganie prawa, gdy wymaga ono uzyskania zgody rodzica lub opiekuna przed świadomym pozyskaniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych dzieci.

Philips Lighting stanowczo zaleca, aby rodzice aktywnie nadzorowali działania swoich dzieci w Internecie. W przypadku przypuszczenia, że dane osobowe pozyskane przez Philips Lighting pochodzą od osoby, która nie osiągnęła wymaganego wieku, Philips Lighting prosi o kontakt.

Zmiany w Zasadach Poufności

Usługi świadczone przez Philips Lighting są stale rozwijane, a forma lub sposób ich świadczenia może się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym Philips Lighting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania Zasad Poufności. Wszelkie istotne zmiany będą publikowane w witrynach Philips Lighting.

Stosowne powiadomienia będą publikowane w sposób widoczny na stronie zawierającej Zasady Poufności tak, aby poinformować Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Zasadach Poufności. Daty ostatnich aktualizacji będą umieszczane u góry strony. Philips Lighting zachęca do systematycznego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z aktualną wersją tego dokumentu.

Nowe Zasady Poufności będą obowiązywać od momentu ich opublikowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje nowych Zasad Poufności, musi zmienić swoje preferencje lub rozważyć rezygnację z korzystania ze stron Philips Lighting. Dalsze korzystanie z usług Philips Lighting lub uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych zasad poufności.

Kontakt z Philips Lighting

Użytkownik może skontaktować się z Philips Lighting za pośrednictwem formularza kontaktowego, aby:

 • wyjaśnić wątpliwości dotyczące wykorzystania jego danych;
 • zadać pytania dotyczące Zasad Poufności;
 • poprosić o kopię swoich danych osobowych lub zmienić lub usunąć swoje dane osobowe;
 • zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wszelkich spersonalizowanych ofert lub informacji od Philips Lighting.

 

Użytkownik może też skontaktować się listownie, pisząc na adres: Philips Lighting B.V., PO Box 80062, 5600 PB, Eindhoven, The Netherlands.